DERUSENGLV
"Viesakas" / How to find
"Viesakas"
"Viesakas"
Jumurdas pagasts,
Ērgļu novads, LV-4844
Latvija

+371 29275129
viesakas@inbox.lv


Uzmanību!

Apmeklējumiem piesakieties savlaicīgi zvanot pa tālruni 29275129 vai e-pastu viesakas@inbox.lv

Koordinātas:

"Viesaku" saimniecība un muzejs.

X:610321

Y:6313710

LAT:56.9538255

LON:25.8139074

  

"Viesaku" šautuve

X:607320

Y:6315265

LAT:56.9684936

LON:25.7652679