DERUSENGLV
"Viesakas" / Šautuve
"Viesakas"
·  Kalendārs
·  Cenas
"Viesakas"
Jumurdas pagasts,
Ērgļu novads, LV-4844
Latvija

+371 29275129
viesakas@inbox.lv


Lielākajā šautuvē Baltijā (ap 200 ha) iespējams šaut klasiskos šaušanas sporta veidus  – apļo stendu, amerikāņu trapu, kā arī angļu sportingu. Tomēr galvenokārt šautuve piemērota FITASC sportingam un "Compac" sportingam. Šautuvē regulāri notiek Latvijas mēroga un starptautiskas šaušanas sacensības. "Viesaku" šautuvē ir norisinājušies divi Grand Prix Latvia kā ieskaits pasaules posmiem FITASC sportingā.
 
Atklātajās sacensībās ir piedalījušies sportisti no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Beļģijas, Anglijas, Francijas, Krievijas, ASV, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Slovākijas, Čehijas, Norveiģijas.
 
Šautuvē ir iekārtoti treniņu laukumi. Iespējams organizēt šaušanas treniņu nometnes, kā arī koorperatīvos pasākumus.
 
 
Šautuves apmeklējumi
 
Šautuvi var izmantot tikai iepriekš saskaņojot apmeklējumu pa tālruni vai e-pastu. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Apmeklējumu nāksies atlikt gadījumos, ja šautuvē tajā paša laikā notiek sacensības vai treniņi. Svarīgi! Šaušana notiek tikai instruktora pavadībā. Pie šaušanas netiek pielaistas personas alkohola reibumā, vai kuras atrodas psihotropo vielu ietekmē arī gadījumos, ja ir pieteikts un saskaņots apmeklējums...!